Interaktywne interwencje internetowe dla osób LGBT+

Osoby LGBT+ są w Polsce wspierane przez szereg organizacji pozarządowych. Jednak wiele osób, zwłaszcza mieszkających w małych miejscowościach, ma ograniczony dostęp zarówno do wsparcia, jak i do przystępnych informacji. W związku z postępującą propagandą homo- i transfobiczną, dezinformacją i dyskryminacją, obywatele LGBT+ znajdują się w coraz większym niebezpieczeństwie jeśli chodzi o ich dobrostan. Żyją w mało przychylnym lub wręcz wrogim otoczeniu, a ich bliscy często opierają swoje poglądy na homofobicznych źródłach. Chcielibyśmy, żeby wszystkie osoby, niezależnie od miejsca zamieszkania, wykształcenia, kompetencji czy znajomości języków obcych, mogły w łatwy sposób otrzymać odpowiedzi na pytania o swoją tożsamość, seksualność i prawa.

W oparciu o sprawdzony model wzorowany na nowoczesnych, szytych na miarę, niemoderowanych interwencjach psychologicznych online przygotowaliśmy aplikację mobilną do samodzielnego użytku. Jej zawartość została wypracowana w podejściu partycypacyjnym z bezpośrednim i aktywnym udziałem użytkowników z grupy docelowej. Aplikacja zawiera aspekty edukacyjne (dostarczenie rzetelnej wiedzy o zagadnieniach ważnych dla osób LGBT+) oraz poradnictwo w zakresie psychoedukacji, a także wskazówki w poszukiwaniu rzetelnych źródeł informacji i dalszego specjalistycznego wsparcia.

Nasz projekt został zrealizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.