Seminarium projektowe

Nasz projekt jest również okazją do upowszechnienia informacji na temat procesu tworzenia rozwiązań skierowanych do grup defaworyzowanych w głównych dyskursach sfery publicznej. W ramach działań informacyjnych zorganizowaliśmy seminarium akademickie, w trakcie którego podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami z realizacji projektu. W szczególności przekazaliśmy praktyczną wiedzę i doświadczenia na temat wyzwań i możliwości jakie daje realizacja tego typu projektu w podejściu partycypacyjnym.