Seminarium projektowe

Nasz projekt jest również okazją do upowszechnienia informacji na temat procesu tworzenia rozwiązań skierowanych do grup defaworyzowanych w głównych dyskursach sfery publicznej. W ramach działań informacyjnych zorganizowaliśmy seminarium akademickie, w trakcie którego podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami z realizacji projektu. W szczególności przekazaliśmy praktyczną wiedzę i doświadczenia na temat wyzwań i możliwości jakie daje realizacja tego typu projektu w podejściu partycypacyjnym.

Wdrożenie zmian w aplikacji

Zebraliśmy informacje zwrotne z przeprowadzonych testów. Na tej podstawie zostanie przygotowana kolejna, udoskonalona wersja aplikacji, która finalnie będzie udostępniona online. Chcemy szczególnie podziękować wszystkim osobom z grupy docelowej, których uwagi umożliwiły doszlifowanie naszej aplikacji.

Testy partycypacyjne

Jednym z istotnych etapów przed wdrożeniem aplikacji są testy. W naszym przypadku testy prowadzone są w podejściu partycypacyjnym. Włączamy w nie przedstawicieli wszystkich grup zaangażowanych w projekt, w tym naszych ekspertów, a także osoby z grupy docelowej. Takie podejście pozwala ocenić nie tylko techniczną stronę aplikacji i jej zgodność z założeniami projektu, ale również uzyskać pogłębioną informację zwrotną od przyszłych użytkowników.

Moja Strefa, czyli prywatność w aplikacji

W tworzeniu aplikacji interwencyjnej poza elementami edukacyjnymi i psychoedukacyjnymi szczególnie istotne są narzędzia, które umożliwią użytkownikom refleksję na tematy dla nich ważne, ale także potencjalnie trudne. Dlatego postanowiliśmy wyodrębnić w aplikacji obszar dostępny dopiero po stworzeniu własnego konta i zalogowaniu się. Wszystkie dane wprowadzane przez użytkowników przechowywane są lokalnie, na ich urządzeniach. Pozwala to zarówno na zachowanie bezpieczeństwa informacji, jak i na pełną kontrolę nad treściami, które są zapisywane podczas wykonywania interaktywnych ćwiczeń i zadań psychoedukacyjnych.

Strefa równości

Naszą aplikację nazwaliśmy Strefą równości. Składa się z dwóch głównych części: strefy tematycznej i prywatnej strefy użytkownika. 

W strefie tematycznej poruszamy wiele zagadnień i odpowiadamy na pytania dotyczące spraw ważnych dla osób LGBT+. Zawarliśmy w niej też materiały dotyczące wyszukiwania i weryfikowania informacji. Szczególny nacisk położyliśmy na tematy związane z dbaniem o siebie, w tym o swoje samopoczucie i zdrowie psychiczne. Podpowiadamy gdzie szukać pomocy i jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Dla osób sojuszniczych przygotowaliśmy też porady jak wspierać osoby LGBT+.

Nasz projekt na Gam Jamie

Członkowie naszego stowarzyszenia to również pracownicy akademiccy. W ramach dzielenia się ze studentami swoimi doświadczeniami z pracy nad projektami, podczas różnych zajęć przedstawiają im działania, w które aktualnie są zaangażowani. W tym roku dodatkowo postanowili wpleść wątki LGBT+ do zorganizowanego dla studentów międzywydziałowego wydarzenia, jakim był Game Jam.

Gam Jam to rodzaj hackathonu, podczas którego uczestnicy mają 24 godziny na stworzenie gry. Tematem przewodnim tegorocznego Gam Jamu były „niewygodne supermoce”. Podczas naszego wydarzenia przedstawiliśmy uczestnikom główne założenia naszego projektu skierowanego do osób LGBT+ oraz przekazaliśmy im materiały edukacyjne. Zespoły projektowe mogły zadeklarować, że chcą być też oceniane w dodatkowej kategorii związanej ze społecznością LGBT+, jeśli ich gry zawierały takie wątki. Część zespołów zdecydowała się na ten krok i ich projekty zostały wzbogacone o bohaterów LGBT+ i symbole tęczowej społeczności.

Persony

Na warsztatach partycypacyjnych na początku projektu stworzyliśmy zestaw person, czyli reprezentację różnych typowych użytkowników naszej aplikacji. Persony pomagają nam w trakcie kolejnych etapów realizacji projektu. Były bardzo przydatne zarówno wtedy, kiedy zastanawialiśmy się nad koncepcją i zawartością aplikacji, jak i dziś kiedy projektujemy konkretne rozwiązania. Zastanawiamy się na przykład, jak z danej funkcjonalności korzystałaby różne osoby z naszej grupy docelowej, reprezentowane przez persony, które stworzyliśmy. Dzięki temu na każdym kroku pamiętamy o ich zróżnicowanych potrzebach i tworzymy aplikację dopasowaną do tych potrzeb.

Etnografia cyfrowa jako element zgłębiania potrzeb grupy docelowej

Cyfrowej etnografii, czyli badania specyfiki i zachowań danej grupy online nie da się przecenić. Polega ona na zbieraniu informacji online, w miejscach które odwiedza i w których jest aktywna grupa, którą chcemy badać. Mogą to być media społecznościowe, takie jak Facebook czy Instagram, YouTube, TikTok, prywatne blogi, fora internetowe, grupy tematyczne, albo nawet komentarze w sklepie z aplikacjami. Etnografia cyfrowa, w przeciwieństwie do tradycyjnych badań etnograficznych, umożliwia zebranie wniosków w warunkach anonimowości.  Pozwala pogłębić znajomość i zrozumienie potrzeb grupy docelowej, a przynajmniej tej jej części, która jest aktywna online, a także zaobserwować długoterminowe trendy. 

Indywidualne działania partycypacyjne

Po etapie warsztatów partycypacyjnych nadszedł czas na pogłębione badania grupy docelowej. Metodą kaskadową indywidualne działania partycypacyjne przeprowadzili wybrani uczestnicy pierwszych warsztatów.

Osoby z różnych środowisk rozmawiały z nami o swoich odczuciach, doświadczeniach i wątpliwościach. Na tej podstawie mogliśmy bliżej zdefiniować potrzeby, na jakie nasza aplikacja powinna odpowiadać. Niektóre z tych potrzeb powtarzały się bardzo często – co znalazło swoje odzwierciedlenie w projekcie aplikacji. Osoby biorące udział w działaniach partycypacyjnych zwróciły na przykład uwagę na konieczność stworzenia części dotyczącej zagadnień związanych z poradami dla osób nie-LGBT+ w zakresie tego jak wspierać osoby LGBT+.