Indywidualne działania partycypacyjne

Po etapie warsztatów partycypacyjnych nadszedł czas na pogłębione badania grupy docelowej. Metodą kaskadową indywidualne działania partycypacyjne przeprowadzili wybrani uczestnicy pierwszych warsztatów.

Osoby z różnych środowisk rozmawiały z nami o swoich odczuciach, doświadczeniach i wątpliwościach. Na tej podstawie mogliśmy bliżej zdefiniować potrzeby, na jakie nasza aplikacja powinna odpowiadać. Niektóre z tych potrzeb powtarzały się bardzo często – co znalazło swoje odzwierciedlenie w projekcie aplikacji. Osoby biorące udział w działaniach partycypacyjnych zwróciły na przykład uwagę na konieczność stworzenia części dotyczącej zagadnień związanych z poradami dla osób nie-LGBT+ w zakresie tego jak wspierać osoby LGBT+.