Warsztaty partycypacyjne

Na pierwszy etap naszego projektu złożyły się działania związane z partycypacyjnym wypracowywaniem założeń do stworzenia narzędzia wsparcia osób z grup narażonych na wykluczenie, czyli aplikacji do interaktywnych interwencji internetowych dla osób LGBT+.

Warsztaty oparto na partycypacyjnych metodach kreatywnych (co-creation) właściwych dla etapu idea development, w tym na metodach brainstormingowych, uwzględniających następujące kluczowe elementy procesu partycypacyjnego:

  • empowerment uczestników – wprowadzenie w koncepcję projektu, charakterystykę tworzenia rozwiązań interwencyjnych i edukacyjnych, stworzenie person użytkowników aplikacji,
  • wspólne wypracowanie koncepcji aplikacji dotyczących designu aplikacji, funkcjonalności aplikacji, treści, które powinny znaleźć się w aplikacji,
  • omówienie treści, które zdaniem uczestników warsztatów nie powinny znaleźć się w aplikacji, oraz tych które powinny być przedstawiane ze szczególną ostrożnością.