Testy partycypacyjne

Jednym z istotnych etapów przed wdrożeniem aplikacji są testy. W naszym przypadku testy prowadzone są w podejściu partycypacyjnym. Włączamy w nie przedstawicieli wszystkich grup zaangażowanych w projekt, w tym naszych ekspertów, a także osoby z grupy docelowej. Takie podejście pozwala ocenić nie tylko techniczną stronę aplikacji i jej zgodność z założeniami projektu, ale również uzyskać pogłębioną informację zwrotną od przyszłych użytkowników.