Warsztaty

Rozpoczęliśmy warsztaty partycypacyjne dotyczące naszej aplikacji. Istotą tego typu działań jest stworzenie warunków, w których rozwiązania nie są tworzone za użytkowników, lecz współtworzone razem z nimi. Jest to możliwe dzięki ich bezpośredniemu zaangażowaniu w procesy projektowania, prototypownia i testowania.